skip navigation

Freshman

Regular Season High School Season
High School Season x Regular Season
 • CPHS Team - High School Season Regular Season

  Team Team W L T PTS
  Varsity VAR 0 0 0 0
  JV JV 0 0 0 0
  B Squad Bteam 0 0 0 0
  Freshman Freshm 0 0 0 0